Ansambli Musica Antiqua (Consort) i Musica Antiqua Serbiana

MUSICA ANTIQUA (Musica Antiqua Consort, Belgrade) je ranomuzički vokalno-instrumentalni ansambl koji je osnovan još davne 1977. godine, u Beogradu. Osnivači ansambla su Vera Zloković, (kompozitor/aranžer/dirigent/horovođa/mezzo-sopran), Bodin Starčević (flautista i pedagog), i Slobodan Vujisić (lautista, i univerzitetski profesor). Umetnički direktor/Umetnički rukovodilac ansambla od njegovog osnivanja pa sve do danas je Vera Zloković.

Ovaj vrhunski ansambl rane muzike od samog svog početka pa sve do danas (1977 – 2021. g.), održao je preko 2000 koncerata i nastupa u renomiranim koncertnim dvoranama širom Evrope i bivše Jugoslavije. Takođe, ovaj ansambl je dobitnik mnogih inostranih i domačih nagrada i priznanja, kao i dobitnik većeg broja nagrada za svoje emisije na inostranim i domaćim televizijskim festivalima. Kompakt disk (CD), pod nazivom, The Music of Kings, objavljen je 2007.g., u izdanju Meridian Records, u Londonu, Velika Britanija.


Vokalno-instrumentalni ansambl Musica Antiqua nastupa povremeno i dan danas. Ansambl Musica Antiqua Consort/Musica Antiqua Belgrade ima i svoj You Tube kanal ( link) , gde su objavljeni razni profesionalni snimci nekih zapaženih koncertnih TV emisija kao i snimci drugih značajnih nastupa ansambla.

Ansambl MUSICA ANTIQUA SERBIANA je prvi profesionalni vokalni rano-muzički sastav na našem podneblju i osnovan je 1987. godine u Beogradu. Vera Zloković je ovaj ansambl bila prvobitno pokrenula i osnovala zajedno sa muzičarima Grujicom Paunovićem, Predragom Đokovićem, Nenadom Ristovićem, i Oliver-om Sabo, istaknutim umetnicima iz naše zemlje. Gospođa Zloković je ujedno i dugogodišnji Umetnički direktor ovog renomiranog ansambla. Ansambl je nastao kao plod ogromnog akumuliranog profesionalnog vokalno-izvođačkog iskustva svog još renomiranijeg prethodnika, poznatog ansambla Musica Antiqua (Consort) iz Beograda, koji je osnovan još davne 1977. godine i čije je ko-osnivač bila Vera Zloković. Ansambl Musica Antiqua Serbiana je uistinu nastao na osnovu višegodišnjeg znalačkog i profesionalnog vokalno-instrumentalnog umetničko-izvođačkog iskustva svog preteče, kada je nastala potreba da se programi duhovne muzike kao zasebnog umetničkog vokalnog izvođenja odvoje iz repertoara Musica Antiqua i formira drugi samostalni ansambl sa ovako visoko-specijalizovanim umetničkim repertoarom za izvođenje posebnih programa duhovne muzike pravoslavnih naroda i to ranih perioda od IV do XVII veka (stare Vizantije, Grko-Vizantijaca, srednjovekovne Srbije, Bugara, Rusa, Gruzijskog, Jermenskog, Rumunskog, Moldavskog, Vlaškog i drugih pravoslavnih naroda.

Ansambl Musica Antiqua Serbiana, u zavisnosti od izbora programa, nastupa u broju od osam do dvanaest vokalnih izvođača, i sačinjen je od iskusnih vokalnih umetnika – pojaca, koji pod znalačkim vođstvom Vere Zloković, premijerno uvode u našu javnost muzičko-molitvene napeve, preporod jednoglasnog, verodostojnog pevanja molitve srcem, rukovođene prema kazivanjima svetih Otaca i Vizantijskih istoričara Starog veka. Ovde se radi o doživljaju vere rukovođene drevnim principima duhovnosti, a sami muzički napevi u izvođenju ovog ansambla su potkrepljeni crkveno-kanonskim iskustvima i tradicijom, a istovremeno su u skladu sa naučno muzikološkim istraživanjima i saznanjima.

Ansambl je do sada održao preko 700 koncerata i TV i Radio nastupa širom zemlje i sveta. U našoj zemlji je izdat CD disk pod nazivom “Svetlost Istočnog Carstva”, Svetigora, 2004.g., a što se tiće objavljivanja muzičkih dela u inostranstvu - u Londonu, u Velikoj Britaniji, objavljen je CD disk u izdanju Meridian Records, UK, pod nazivom “East Empire Light”, 2009.godine. Ansambl Musica Antiqua Serbiana ima i svoj  You Tube kanal ( link )  gde su objavljeni razni profesionalni snimci nekih koncertnih TV emisija kao i snimci drugih značajnih nastupa ansambla.

Vokalni i instrumentalni umetnici koji su nekad bili članovi ansambala Musica Antiqua i Musica Antiqua Serbiana, i čije iskustvo i doprinos su ugrađeni u stvaralaštvo oba ansambla, su:


VOKALI: Blanka Milin, Vojka Đorđević, Aneta Ilić, Mirjana Vukičević Karanović, Dijana Bralović, Dragana Pojić, Rajna Vuletić, Jana Minov, Dušica Obradović, Biljana Valčić, Divna Ljubojević, Jasmina Sibinović, Svetlana Vranić, Vera Zloković (mezzo soprano), Žarko Stojiljković, Predrag Đoković, Bojan Blidarević, Ilija Nikolić, Mirko Vuletić, Dragan Kostović, Marko Srečković, Branislav Rakić, Radmilo Petrović, Tibor Hegediš, Predrag Miodrag, Grujica Paunović, Zoran Todorović, Nenad Ristović, Igor Vujašković, Goran Krneta, Damir Simončić, Nikola Dorić, Ivan Stanković, Zoran Knežević, Aleksandar Vavić, Igor Matveev, Kristan Delale, Branimir Mitrović, Aleksandar Petrović, Predrag Milanović, Nikola Aleksandrov, Mihajlo Pribišević, Živojin Ćirić, Ljubiša Dinčić, Oliver Sabo, Nenad Jakovljević, Darko Manić, Zoran Popović, Dragoljub Bajić, Bogdan Pavlović, Nebojša Babić, Nenad Nenić. Vladan Mudrenović, Igor Radinović.

INSTRUMENTALISTI: Bodin Starčević, Ljubomir Dimitrijević, Nikola Radan, Marko Štegelman, Željko Nestorov, Igor Ilić, Tibor Balint, Dragan Karolić, Ljubiša Jovanović, Ivan Ilić, Slobodan Drobnjak, Sonja Vukašinović, Zlata Erceg, Vojin Draškoci, Vladimir Ćirić, Saša Borović, Jelena Ušćumlić, Gordana Mitrović, Lejla Nikolić, Aleksandar Gajić, Milan Jovanić, Slobodan Vujisić, Petar Kodžas, Darko Karajić, Aleksandar Dotlić, Boško Radojković, Andrej Jovanić, Svetislav Mađarević, Timur Iskandrov, Istra Pečvari, Miloš Petrović, Svetlana Stojanović Kutlača, Smiljka Isaković, Predrag Stamenković, Maja Smiljanić Radić, Viktorija Pop Jordanov, Nenad Jelić, Boris Bunjac, Zvezdan Jeremić, Miloš Jovanović.

INOSTRANI GOSTUJUĆI ČLANOVI ANSAMBLA Musica Antiqua: Karolina Beter (Karolina Bater), Gabi Bultman (Gaby Bultmann); Marija Jonas (Maria Jonas); Tošinori Ozaki (Toshinori Ozaki);
kao i brojni drugi muzički umetnici iz naše zemlje. (u toku je sistematski popis i evidentiranje svih mnogobrojnih umetnika koji su nastupali sa ili gostovali sa ovim ansamblom. N.B. Molimo umetnike čija imena nisu navedena da nam se jave na mejl prikazan na početnoj stranici ovog sajta da bismo mogli da dopišemo naknadno imena muzičkih umetnika koji omaškom nisu navedeni u gornjem spisku).

Mnogi od navedenih umetnika, koji su stekli ogromno iskustvo tokom rada u ovim ansamblima i dan-danas povremeno nastupaju u ansamblu Musica Antiqua (Consort) i Musica Antiqua Serbiana i delaju i opstaju na sceni sa velikim stvaralačkim žarom i posvećenjem.

© 2021 - Zlokovich All Rights Reserved