Vera Zloković

( kratka umetnička biografija)

Vera Zloković, rođena je u Beogradu, 1949.g. Istaknuta umetnica, kompozitor ozbiljne muzike; aranžer; vokalna umetnica (mezzosopran); horovođa / dirigent; urednik TV emisje “Viva Musica Antiqua” (TV POLITIKA); osnivač, član i Umetnički direktor dva renomirana ranomuzička ansambla: Musica Antiqua (Consort), Belgrade, i Musica Antiqua Serbiana; muzički pedagog, i dugogodišnji muzikološki istraživać i, faktički, naš najistaknutiji ambasador izvođenja ranomuzičke umetnosti tokom svog višedecenijskog rada širom bivše SFRJ, a isto tako i u inostranstvu, gde je sa svojim ansamblima uspešno predstavljala svetovnu i duhovnu muziku Zapada, kao i duhovnu muziku Pravoslavnih naroda Istoka (od najranije srednjevekovne muzike, preko renesansne, zaključno sa Barokom).

Od biografskih podataka, zanimljivo je još i da je ona rođena u porodici muzički veoma obrazovanih osoba; majka joj je bila Operska pevačica, rodom Nemica, iz Minhena, strankinja u našoj sredini, a deda Vere Zloković, po majci, je bio poreklom polu-Šveđanin / polu-Nemac, a njena baka Austrijanka, iz Salcburga. Treba istači da je V. Zloković, sa svojim ansamblima, svojevremeno bila predložena za Oktobarsku nagradu, godine 1988.g. (predlagaći: akademik Stanojlo Rajičić, akademik Dušan Radić, i akademik dr Dimitrije Stefanović). Vera Zloković je, za zasluge za svoj ukupni istaknuti umetnički rad, Dobitnik Nacionalne penzije Srbije (po Preporuci Akademika, prof dr Dimitrija Stefanovića).

ansambl Musica Antiqua Belgrade / Musica Antiqua Consort, 
osnovan 1977. godine  

Musica Antiqua  Belgrade

TV Show broadcast via ART TV
Belgrade in 2009

Musica Antiqua Belgrade 

Early Renaissance Music from Henry the VIII to Henry Purcell Performed by Musica Antiqua - Belgrade TV Show broadcast by ART TV in 2009

ansambl Musica Antiqua Serbiana,  osnovan 1987. godine  

Musica Antiqua Serbiana

Svete tihii Early Russian prayer 
17th century 

Excerpt from TV Broadcast by Serbian RTS (Directed by Petar Teslich) Performers: Radmilo Petrovich, Nikola Aleksandrov, Bojan Blidarevich, Darko Manich, Zoran Popovich, and Vera Zlokovich. 

Pogledajte video galeriju i diskografiju
za oba ansambla

© 2021 - Zlokovich All Rights Reserved