Kompozicije

Simfonijsko delo: “Simfonija Orwell”, zatim, dva gudačka kvarteta, četiri klavirske svite, jedan duvački kvintet; zatim, razne solo pesme na književne tekstove S. Raičkovića, J. Dučića, i Vaska Pope (prvo izvođenje u Ljubljani, na Radio Ljubljani, 1982.g.), sonatu Brevis, i nekolicinu horskih kompozicija, itd.

Komponovala nekolicinu kraćih muzičkih dela, NAPEVI DUHOVNOG SADRŽAJA, na molitvene tekstove, i aranžirala muziku za pozorišnu monodramu ŽITIJE SVETOG SAVE, Teodosija Hilandarca, a za istu tu monodramu je bila i Muzički saradnik-priređivač (1986.g.). Ovo delo je kasnije ekranizovano na RTS u vidu 42 minutnog filma (dramski umetnik Ljuba Tadić) ponovo sa autorskim kompozicijama Vere Zloković i njenom priređenom muzikom, i u izvođenju vokalnog dela ansambla “Musica Antiqua”.

Takođe, od značajnijih muzičkih dela, komponovala je poemu: OJ SRBIJO,…, koju su na svečanoj akademiji u Sava Centru, 1989.g., u Beogradu (povodom Proslave 600 godina od Kosovskog Boja), u scenskom epu, sa više od 400 izvođača, vrhunskih umetnika, izvodili zajedno na velikoj koncertnoj sceni, istovremeno, solistkinja Opere, Jadranka Jovanović, veliki udruženi Sveštenički hor, Beogradski madrigalisti, Prvo Beogradsko pevačko društvo, solista Vera Zloković sa ansamblima “Musica Antiqua/Musica Antiqua Serbiana”, Hor KUD-a Ivo Lola Ribar, pod ukupnom upravom Dušana Miladinovića, dirigenta; Scenarista /Reditelj: Petar Zec; Producent: Duško Petrović. N.B. Ovo delo je bilo izvedeno, a i reprizirano, sukcesivno u tri različita izvođenja.

Komponovala zapaženo muzičko delo U Carevu čast, koje je izvedeno na Festivalu MEDIMUS u Prizrenu, 2018. godine (Vokalna solistkinja Vera Zloković, uz muzičku pratnju ansambla “Musica Antiqua”.

Kao anonimni kompozitor (a ređe kao kompozitor), potpisala je tokom svoje karijere veći broj kompozicija (razne dečije pesme, dela savremene popularne muzike, i tome slično.).

N.B. Godine 1982., u Ljubljani, Slovenija, na Susretu muzičkih akademija Jugoslavije, a i na Radio Ljubljani, izvedene su njene dve solo pesme za glas i klavir na stihove Stevana Rajičkovića. (vidi: Revija glazbene mladine Slovenije, 81/82 ŠT 8, 28 .5. 1982/ iz oblasti kompozicije, zatim, i rane muzike u inostranstvu.
 
Zanimljiv kuriozitet, koji nije na odmet spomenuti, jeste i podatak da je Vera Zloković, još kao devetogodišnja devojčica komponovala pesmu “Uspavanka za lutku” a koja je primljena na jednom anonimnom konkursu Radio Beograda. Pošto se tada nije znalo da je tu pesmu komponovala jedna devojćica, onda je tom prilikom ipak bilo odlučeno i planirano da ovo delo pripremi za izvođenje Davorin Županić, dirigent u Radio Beogradu; a s obzirom na splet okolnosti, ova kompozicija, ipak, iz nekih razloga, nije tada (1958.g.) doživela svoju radiofonsku realizaciju.

© 2021 - Zlokovich All Rights Reserved